Đăng ký hosting

Bảng giá dịch vụ linux hosting chuyên dùng cho web với mã nguồn mở php (php5). Với phần mềm hỗ trợ quản trị hàng đầu cPanel. Hỗ trợ cho sinh viên và doanh nghiệp.

Bro-H01
Bro-H02
Bro-H03
Bro-H04
Bro-Gold
Bro-Diamond

 50.000
VNĐ/tháng
 90.000
VNĐ/tháng
130.000
VNĐ/tháng
 200.000
VNĐ/tháng
 300.000 
VNĐ/tháng
 700.000
VNĐ/tháng
 Dung lượng 500MB 1.000MB 1.500MB 3.000MB 5.000MB 10.000MB
 Băng thông 10GB 30GB 50GB 80GB 150GB 500GB
 Sub Domain 10 30 50 80 150 Không giới hạn
 Park Domain 10 30 50 80 150 Không giới hạn
 My SQL 2 3 5 8 15 50

 Thanh toán 
 tối thiểu

12 tháng 6 tháng 6 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng

 

 Cộng thêm Thêm băng thông Thêm dung lượng
Mua thêm 5.000Mb - 25.000 đ/tháng  Mua thêm 1.000Mb - 50.000 đ/ tháng
Mua thêm 10.000Mb - 40.000 đ/tháng Mua thêm 5.000Mb - 200.000 đ/ tháng
Mua thêm 50.000Mb - 100.000 đ/tháng Mua thêm 10.000Mb - 300.000 đ/ tháng